Photography make up emotional stories about us and what is around us.
Fotogrāfija veido emocionālus stāstus par mums un to, kas ir ap mums.

 


 

  Fotogrāfija spēj aizraut, piesaistīt, uzrunāt. Tā raisa mūsos emocionālas asociācijas, kalpo kā liecinieks, ļauj sevi ieraudzīt no malas un iepazīt. Tā piefiksē mirkļus, kas mums svarīgi, topot par daļu no stāsta par mums.