Photography make up emotional stories about us and what is around us.
       Fotogrāfija veido emocionālus stāstus par mums un to, kas ir ap mums.

 

 
My name is Zane. I'm documenting life. In the frames I capture, I want to include emotionality, relationships, character, mood, intimacy and openness.


Mani sauc Zane. Dokumentēju dzīvi. Kadros, ko fiksēju, vēlos ietvert emocionalitāti, attiecības, raksturu, noskaņu, intimitāti un atklātību. Varbūt mums ir pa ceļam?