Life is a story

 


Photography creates emotional stories about us and what is around us
Fotogrāfija veido emocionālus stāstus par mums un to, kas ir ap mums

 

 

 

 

2022


Instagram